Στεγανoποιητικά

THOROSEAL

Στεγανοποιητικό επίχρισμα με βάση το τσιμέντο για μπετόν και τοιχοποιίες

περισσότερα

THOROSEAL FC

Στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές επίχρισμα εξωτερικών επιφανειών υπογείων. Βασική στρώση για τσιμεντοκονίες

περισσότερα

THOROSEAL PM

 Το Thoroseal PM είναι μείγμα Portland τσιμέντων, χαλαζιακής άμμου με επιλεγμένη κοκομετρική σύνθεση και πρόσμικτων

περισσότερα

ΑCRYL 60

Υγρό πρόσμικτο για τσιμεντοκονίες

περισσότερα

WATERPLUG

Ταχύπηκτο κονίαμα για στεγανοποίηση έντονων διαρροών νερού σε κατασκευές από μπετόν και τοιχοποιία

περισσότερα

THOROSEAL FX 100

Ενα ελαστομερές στεγανοποιητικό επίχρισμα με βάση το τσιμέντο για μπετόν και τοιχοποιίες

περισσότερα

QUICKSEAL

Τελική επιφάνεια για πισίνες, με βάση το τσιμέντο

περισσότερα

THOROSEAL WR

Το THOROSEAL WR είναι ένα μίγμα τσιμέντου Portland ανθεκτικού σε θειικές ενώσεις, καλά διαβαθμισμένης άμμου και πρόσθετων, το οποίο, όταν αναμιχθεί με νερό, διαμορφώνει ένα στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο.

περισσότερα

THORO SWELL PASTE

Υδροδιογκούμενη μαστίχη με βάση την πολυουρεθάνη για τη σφράγιση κατασκευαστικών αρμών έναντι εισροής νερού

περισσότερα

THORO SWELL STRIP

Υδροδιογκούμενη ταινία για στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών.

περισσότερα

THORO WATERPACK

Υδροδιογκούμενο, ελαστικό υλικό για την αποτροπή διαρροών νερού μέσα σε διάτρηση τοίχων.

περισσότερα