THORO WATERPACK

Περιγραφή προϊόντος

Βισκοελαστικό υλικό, κατάλληλο για την αποτροπή διαρροών νερού σε οπές τοίχων, σωληνώσεις και αγωγούς καλωδίων σε υπόγεια.
Αποτρέπει τη διείσδυση λιμναζόντων και υπόγειων νερών.

Χρήσεις

Σφραγιστικό υλικό για κάθε τύπο διάτρησης τοίχου:
Σφράγιση καλωδιώσεων τηλεφώνου
Στόμια καλωδίων
Αγωγοί και σωληνώσεις
Σφράγιση ηλεκτρικών καλωδίων
Αποτρέπει τη διείσδυση πιθανών διαρροών αερίου από εξωτερικό χώρο
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο τεχνικής εξυπηρέτησης
, σχετικά με τυχόν εφαρμογές που δεν αναφέρθηκαν παραπάνω.

1: ταινία αφρού

2: THORO® WATERPACK

3: WATERPLUG®

Πλεονεκτήματα

 Ανθεκτικότητα

Αδιαπέρατο από νερό, υδρατμούς και φυσικό αέριο
Αντέχει σε πίεση νερού έως 3 m
Παραμένει μόνιμα εύκαμπτο
Ικανότητα αυτο-επισκευής, σε περίπτωση μικροφθορών
Προσαρμόζεται στην κίνηση καλωδίων και σωλήνων.

  Εύκολη εφαρμογή

Μπορέι να εφαρμόστεί απλά με χρήση πιστολιού σιλικόνης
Αποτελείται από ένα στοιχείο και είναι έτοιμο προς χρήση
Εφαρμόζεται σε ξηρό και υγρό υπόστρωμα
Δεν απαιτεί αστάρωμα

 Οικονομικό

Άμεση σφράγιση
Δεν απαιτείται χρόνος συντήρησης
Γενικής χρήσης

Φιλικό προς το περιβάλλον

Δεν εκπέμπει αέρια. Χαμηλό VOC
Δεν περιέχει διαλύτες
Μη τοξικό

Στοιχεία προϊόντος

Τυπικές φυσικές ιδιότητες

 Χρώμα  πράσινο-μπλε
 Υφή  πάστα
 Πυκνότητα  1,2 – 1,5 g/cm3
 Πάχος εφαρμογής  minimum 100 mm
 Θερμοκρασία εφαρμογής υποστρώματος  +5 έως +35 oC
 Θερμοκρασία εφαρμογής  +20 έως +35 oC

 

Κάλυψη

Αναλόγως του όγκου. Περίπου 3 φυσίγγια
απαιτούνται για την πλήρωση μίας οπής
1 λίτρου.

Συσκευασία

Φυσίγγια 310 ml.
25
τεμάχια ανά κουτί.

Αποθήκευση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι απεριόριστη.

Εφαρμογή

Προετοιμασία υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς ίχνη από έλαια, λίπη, ακαθαρσίες, σκόνη και άλλα ξένα σώματα. Πριν από την εφαρμογή του THORO
WATERPACK,
τοποθετήστε μία ταινία αφρού στο πίσω μέρος της οπής που θα σφραγιστεί, σε ελάχιστο βάθος 120 mm περίπου, μέσα στο στόμιο.
Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η εισχώρηση χώματος και υποστηρίζεται το THORO WATERPACK.
Σε περίπτωση πολλαπλών καλωδίων, τοποθετήστε αφρό γύρω από κάθε καλώδιο, αφήνοντας ελάχιστη απόσταση 10 mm μεταξύ των καλωδίων.

Εφαρμογή

Για πιο εύκολη εφαρμογή, τα φυσίγγια μπορούν να θερμανθούν στους 20 – 35οC, πριν από την εφαρμογή. Το THORO WATERPACK μπορεί να εφαρμοστεί με ένα απλό πιστόλι σιλικόνης. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του φυσιγγίου όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο πίσω μέρος της οπής (ώστε να εφάπτεται με τον αφρό). Θα πρέπει πάντοτε να ξεκινάτε την εφαρμογή από κάτω από τα καλώδια, διοχετεύοντας το THORO WATERPACK με προσοχή ώστε να πληρωθεί το κενό, στρέφοντας αργά το ακροφύσιο προς τα επάνω.
Διοχετεύστε το υλικό μέχρι να φτάσετε τα 2 cm πριν από το άνοιγμα, διαχωρίστε τα καλώδια και πιέστε τα μέσα στο προϊόν. Αποφύγετε τον εγκλωβισμό αέρα, φροντίζοντας ώστε το ακροφύσιο να μένει σε επαφή με το υλικό κατά την εφαρμογή. Εξομαλύνετε την επιφάνεια του υλικού και αφαιρέστε τυχόν πλεονάζον υλικό, μέχρι να διαμορφωθεί ένα καθαρό βάθος 20 mm. Γεμίστε το κενό αυτό με ένα τσιμεντοειδές κονίαμα, όπως π.χ. το WATERPLUG ή άλλο κατάλληλο κονίαμα.

Καθαρισμός και Εκχύσεις

Υλικό το οποίο δεν έχει σκληρύνει μπορεί να αφαιρεθεί απλά με νερό.

Συμβουλές

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C.

Τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες και τα καλώδια, όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας υπερβαίνει τους 35°C.
Για ευκολότερη εφαρμογή μπορείτε να τοποθετήσετε ένα εύκαμπτο ακροφύσιο στο φυσίγγιο.
Σε περίπτωση πλαστικού υποστρώματος, θα πρέπει να τραχυνθεί και να καθαριστεί πριν από την εφαρμογή.

Υγεία και Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, πρέπει να λαμβάνετε τα συνήθη απαραίτητα μέτρα προστασίας, τα οποία ισχύουν για το χειρισμό χημικών προϊόντων, δηλαδή να μην τρώτε, καπνίζετε ή πίνετε όσο δουλεύετε, και να ξεπλένετε τα χέρια σας πριν από διαλείμματα ή μετά το πέρας των εργασιών.
Συγκεκριμένες πληροφορίες ασφαλείας, για το χειρισμό και τη μεταφορά του προϊόντος, μπορείτε να βρείτε στο Φύλλο Πληροφοριών Ασφαλείας.
Η απόρριψη του προϊόντος και της συσκευασίας του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Την ευθύνη της απόρριψης φέρει αποκλειστικά ο τελικός κάτοχος του προϊόντος.

 

επιστροφή