THORO SWELL STRIP

Περιγραφή Προϊόντος

Το THORO SWELL STRIP είναι μία υδροδιογκούμενη ταινία, κατασκευασμένη από ένα συνδυασμό καουτσούκ και υδροδιογκούμενων πολυμερών, η οποία επαναδιογκώνεται όταν έρθει σε επαφή με νερό, κατάλληλη για τη μόνιμη σφράγιση κατασκευαστικών αρμών σε κατασκευές από σκυρόδεμα.

Χρήσεις
- Σφράγιση αρμών έναντι εισροής νερού σε:
-
Το THORO SWELL STRIP 2010 χρησιμοποιείται σε:

- Οριζόντιους και κάθετους αρμούς.
-
Κατασκευαστικούς αρμούς σε έγχυτα στοιχεία από σκυρόδεμα.
-
Αρμούς μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων
- Το THORO SWELL STRIP 2005 χρησιμοποιείται σε:
-
Οριζόντιους και κάθετους αρμούς.
-
Αρμούς μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων.
-
Διατρήσεις σωλήνων.
-
Πασσάλους σχήματος H.
-
Αρμούς σκυροδέματος -χάλυβα.

Για τυχόν εφαρμογές που δεν αναφέρονται σε αυτό το σημείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο THORO.

Πλεονεκτήματα
Αντοχή
- Μόνιμη υδροδιογκούμενη ικανότητα.
- Παραμένει μόνιμα εύκαμπτο.
- Προσαρμόζεται στην κίνηση αρμών και κατασκευών.
- Καλή αντοχή σε χημικά, ιδιαίτερα έναντι ελαίων, λιπαρών στοιχείων και πετρελαίου.
- Μεγάλη αντοχή έναντι πίεσης νερού.
- Καθυστέρηση διόγκωσης με ενσωματωμένη χημικό μηχανισμό (όχι με χρήση επιχρισμάτων επιβράδυνσης) που αποτρέπει ζημίες σε νωπό σκυρόδεμα

Εύκολη εφαρμογή
- Εφαρμόζεται με την κολλητική ουσία ενός συστατικού THORO SWELL PASTE ή με κάρφωμα.
- Δεν απαιτείται συγκόλληση.

Οικονομία
- Μεγάλη γκάμα εφαρμογών.
- Δεν απαιτείται αλληλοεπικάλυψη στο τέλος των ρολών.

Φιλικό προς το περιβάλλον
- Δεν διαλύεται σε νερό.

Στοιχεία προϊόντος

Τυπικές φυσικές ιδιότητες

 Χρώμα  Μαύρο
 Ικανότητα διόγκωσης σε απεσταγμένο νερό  Περίπου 400% του αρχικού όγκου
 Αντοχή σε εφελκυσμό  Περίπου 1,5 N/mm2
 Επιμήκυνση θραύσης  Περίπου 200%
 Σκληρότητα Shore A  Περίπου 52
8 cm σε έγχυτο σκυρόδεμα
 Ελάχιστη κάλυψη σκυροδέματος  6 cm σε προκατασκευασμένα στοιχεία
 Αντοχή σε πίεση νερού  Έως 8 bar με άνοιγμα αρμού 4 mm
 Αντοχή σε θερμότητα  Από -40° έως +80 ºC


 Τυπικές τιμές.  Όλες οι δοκιμές διεξήχθησαν υπό συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ικανότητα διόγκωσης (b)

( Τυπικές τιμές σε απεσταγμένο νερό. Κύκλοι υγρού-ξηρού και ελεύθερη διόγκωση.

 

Συσκευασία

Κουτιά των:
- 5
ρολών μήκους 15 m (75 m) για λωρίδα 20 x 5mm.
- 5
ρολών μήκους 10 m (50 m) για λωρίδα 20 x 10mm.

Αποθήκευση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο στεγνό και δροσερό.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος, κάτω από αυτές τις συνθήκες αποθήκευσης, είναι 24 μήνες στην αρχική του άθικτη συσκευασία.

Εφαρμογή

Προετοιμασία υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από έλαια, λιπαρά στοιχεία, ακαθαρσίες, σκόνη και άλλα ξένα σώματα. Αφαιρέστε προσεκτικά τα χαλαρά υλικά και τη σκόνη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα.

Εφαρμογή

Σε λείες επιφάνειες:
Εφαρμόστε το THORO SWELL STRIP στο μέσον του αρμού και κολλήστε με το THORO SWELL PASTE. Διασφαλίστε την ύπαρξη διαρκούς επαφής μεταξύ της ταινίας και της στήριξης.

Σε τραχιές επιφάνειες:

Τοποθετήστε μία ταινία στο μέσον του αρμού, χρησιμοποιώντας THORO SWELL PASTE. Εφαρμόστε την ταινία, πιέζοντάς την επάνω στη μαστίχη. Προσεκτικά, αποφύγετε τη δημιουργία κενών μεταξύ της υδροδιογκούμενης ταινίας και του υποστρώματος. Σε κάθετες επιφάνειες, το υλικό μπορεί επιπρόσθετα να καρφώνεται ανά 20 - 25 cm. Σκυροδετήστε μετά από 24 ώρες. Εάν πρέπει να σκυροδετήσετε πριν περάσουν 24 ώρες, καρφώστε το προφίλ ανά 20 - 25 cm. Αποφύγετε τη μετατόπιση προφίλ κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης.

Αλληλοεπικαλύψεις
Το υλικό δεν πρέπει να αλληλοεπικαλύπτεται. Το τελείωμα του ρολού πρέπει να εφάπτεται με την αρχή του επόμενου.

 

Καθαρισμός και χυμένη ποσότητα

Υλικό το οποίο δεν έχει σκληρύνει μπορεί να αφαιρεθεί απλώς με καθαριστικό διαλυτικό προϊόν. Μετά την ξήρανση/συντήρησή του, το προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Τι πρέπει να προσέξετε

- Το THORO SWELL STRIP πρέπει να προστατεύεται έναντι πρόωρης διόγκωσης.
-
Ελάχιστη κάλυψη σκυροδέματος, προς αποφυγή ρηγμάτωσης λόγω διόγκωσης: 8 cm
-
Πρέπει να αποφεύγονται τα κενά μεταξύ της υδροδιογκούμενης ταινίας και του υποστρώματος. Το προφίλ πρέπει να είναι σε πλήρη επαφή με το σκυρόδεμα.
-
Αποφύγετε τη μετακίνηση του προφίλ κατά τις εργασίες σκυροδέτησης.
-
Η δόνηση του νωπού σκυροδέματος πρέπει να γίνεται με προσοχή, για την αποφυγή κυψελοειδών ρωγμών και τη βελτίωση της ποιότητας του σκυροδέματος.

Υγεία και Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, πρέπει να λαμβάνετε τα συνήθη απαραίτητα μέτρα προστασίας, τα οποία ισχύουν για το χειρισμό χημικών προϊόντων, δηλαδή να μην τρώτε, καπνίζετε ή πίνετε όσο δουλεύετε, και να ξεπλένετε τα χέρια σας πριν από διαλείμματα ή μετά το πέρας των εργασιών.

Συγκεκριμένες πληροφορίες ασφαλείας, για το χειρισμό και τη μεταφορά του προϊόντος, μπορείτε να βρείτε στο Φύλλο Πληροφοριών Ασφαλείας.

Η απόρριψη του προϊόντος και της συσκευασίας του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Την ευθύνη της απόρριψης φέρει αποκλειστικά ο τελικός κάτοχος του προϊόντος.


επιστροφή