THORO SWELL PASTE

Περιγραφή Προϊόντος
Το THORO SWELL PASTE είναι μία υδροδιογκούμενη μαστίχη ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη, για τη σφράγιση κατασκευαστικών αρμών έναντι εισροής νερού. Εφαρμόζεται σε στεγνές και υγρές επιφάνειες. Το προϊόν είναι κατάλληλο για υποβρύχιες εφαρμογές.
Χρήσεις
- Σφράγιση αρμών έναντι εισροής νερού σε:
- Κατασκευαστικούς αρμούς.
- Αρμούς μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων.
- Διατρήσεις σωλήνων.
- Πασσάλους σχήματος H.
- Επισκευή αρμών σε σκυρόδεμα με εισροή νερού σε υπόγειες κατασκευές.
- Πρόσφυση του THORO SWELL STRIP σε πολύ τραχιές επιφάνειες.
Για τυχόν εφαρμογές που δεν αναφέρονται σε αυτό το σημείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο THORO.
Πλεονεκτήματα
• Αντοχή
- Μόνιμη υδροδιογκούμενη ικανότητα.
- Παραμένει μόνιμα εύκαμπτο.
- Προσαρμόζεται στην κίνηση αρμών και κατασκευών.
- Καλή αντοχή σε χημικά, ιδιαίτερα έναντι ελαίων, λιπαρών στοιχείων και πετρελαίου.

Εύκολη εφαρμογή
- Εφαρμόζεται με απλό πιστόλι πλήρωσης αρμών.
- Ενός συστατικού. Έτοιμο προς χρήση. - Εφαρμόζεται σε στεγνό και υγρό υπόστρωμα.
- Δεν απαιτείται αστάρωμα σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, PVC, HDPE, χάλυβα κλπ

Οικονομία
- Μεγάλη γκάμα εφαρμογών.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποβρύχιες εφαρμογές.

• Φιλικό προς το Περιβάλλον
- Δεν περιέχει διαλύτες.

Στοιχεία προϊόντος Τυπικές φυσικές ιδιότητες

  Χρώμα     Γκρίζο
 Σύσταση  Πάστα
 Πυκνότητα  Περίπου1,45g/cm³
 Κάθιση σε κάθετες εφαρμογές  < 5 mm
 Θερμοκρασία εφαρμογής (υποστρώματος)  +5 έως +35 ºC
 Θερμοκρασία εφαρμογής (υλικού)  +5 έως +35 ºC
 Στεγνό στην αφή  Περίπου 10 ώρες
 Χρόνος σκλήρυνσης  Περίπου 36 ώρες
 Ικανότητα διόγκωσης σε απεσταγμένο νερό  Περίπου 320 % του αρχικού όγκου
 Σημείο ανάφλεξης  > 125ºC
 Αντοχή σε θερμότητα   Από -30° έως +80 ºC

Τυπικές τιμές. Όλες οι δοκιμές διεξήχθησαν υπό συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ικανότητα διόγκωσης (b) (b) Τυπικές τιμές σε απεσταγμένο νερό.

Κάλυψη

 Διάμετρος ακροφυσίου  (mm) Μήκος (m)
 συνάφεια  18 – 20
 συνάφεια  8 – 10
χαμηλή πίεση νερού  4 – 5
  υψηλή πίεση νερού  2 - 3

Συσκευασία
Φυσίγγια των 310 ml.
Κουτιά των 12 φυσιγγίων.

Αποθήκευση
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο στεγνό
και δροσερό
.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος, κάτω από αυτές τις
συνθήκες αποθήκευσης
, είναι 12 μήνες στην αρχική
του άθικτη συσκευασία
.

Εφαρμογή

Προετοιμασία υποστρώματος
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από έλαια, λιπαρά στοιχεία, ακαθαρσίες, σκόνη και άλλα ξένα σώματα. Αφαιρέστε προσεκτικά τα χαλαρά υλικά και τη σκόνη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα.Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι από +5ºC κατελάχιστον και +35ºC κατά μέγιστο.

Εφαρμογή
Σπάστε τη σφραγίδα στο άκρο του φυσιγγίου, εφαρμόστε το ακροφύσιο και κόψτε το μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή διάμετρος εφαρμογής. Το THORO SWELL PASTE μπορεί να εφαρμοστεί με απλό πιστόλι πλήρωσης αρμών, πιέζοντας την πάστα πάνω στο υπόστρωμα. Εφαρμόστε το υλικό, κατά τρόπο σταθερό και συνεχή στο υπόστρωμα, στο μέσον του αρμού που χρειάζεται σφράγιση. Εξασφαλίστε ένα ελάχιστο πλάτος 8 cm εκατέρωθεν του εφαρμοσμένου υλικού, σε περίπτωση τοποθέτησης νωπού σκυροδέματος.

 Διατρήσεις σωλήνων
Αφαιρέστε το σκυρόδεμα γύρω από τη διάτρηση του σωλήνα
, σε ελάχιστο βάθος 3 cm. Εφαρμόστε το THORO SWELL PASTE γύρω από τη διάτρηση, σε ελάχιστο βάθος 10 mm.
Γεμίστε το άνοιγμα με το υλικό WATERPLUG.

Καθαρισμός και χυμένη ποσότητα

Υλικό το οποίο δεν έχει σκληρύνει μπορεί να αφαιρεθεί απλώς με καθαριστικό διαλυτικό προϊόν. Μετά την ξήρανση/συντήρησή του, το προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Τι πρέπει να προσέξετε

- Το THORO SWELL PASTE πρέπει να προστατεύεται έναντι πρόωρης διόγκωσης.
-
Σε περίπτωση χρήσης σε υποβρύχιες εφαρμογές ή σε πολύ υγρή επιφάνεια, η έγχυση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται εντός 6 ωρών κατά μέγιστο, ώστε να αποτραπεί η πρόωρη διόγκωση.
-
Κατά τη σκυροδέτηση, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η διογκούμενη πάστα καλύπτεται πλήρως από το σκυρόδεμα.
-
Ελάχιστη κάλυψη σκυροδέματος, προς αποφυγή ρηγμάτωσης λόγω διόγκωσης: 8 cm.
Υγεία και Ασφάλεια
Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, πρέπει να λαμβάνετε τα συνήθη απαραίτητα μέτρα προστασίας, τα οποία ισχύουν για το χειρισμό χημικών προϊόντων, δηλαδή να μην τρώτε, καπνίζετε ή πίνετε όσο δουλεύετε, και να ξεπλένετε τα χέρια σας πριν από διαλείμματα ή μετά το πέρας των εργασιών.
Συγκεκριμένες πληροφορίες ασφαλείας, για το χειρισμό και τη μεταφορά του προϊόντος, μπορείτε να βρείτε στο Φύλλο Πληροφοριών Ασφαλείας.
Η απόρριψη του προϊόντος και της συσκευασίας του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Την ευθύνη της απόρριψης φέρει αποκλειστικά ο τελικός κάτοχος του προϊόντος.

 

επιστροφή