Αγκυρωτικά

THOROGRIP

Για στερέωση κικλιδωμάτων, υποστηλωμάτων, πινακίδων κ.λ.π., καθώς και για πάκτωση σιδηροπλισμού και αγκύρωση μπουλονιών μηχανών

περισσότερα